Describe when someone would need this information. For example "when connecting to wi-fi for the first time".

Steg-för-steg guide

Add the steps involved:

  1. Logga först in i Plesk panelen
  2. Tryck sedan på "Tools & Settings" i vänstermenyn.
  3. Gå sedan in på  "IP Address Banning (Fail2Ban)" under "Security".
  4. Där kan man se om ens nuvarande IP adress har blivit bannad i fliken "Banned IP addresses" och har den blivit det så markerar man den och väljer att antingen ta bort bannen, eller om man väljer att vitlista den igenom att trycka på "Move to trusted IPs"
  5. Annars kan man vitlista en IP adress manuellt genom att trycka på "Trusted IP addresses" fliken och sen "Add Trusted IP"
  6. Skriv sedan in den IP adress ni vill Vitlista och tryck på Ok.


Vitlistningen ligger kvar och kommer bli ignorerad av Fail2ban och man blir inte längre utlåst ifrån servern. Det finns många externa verkyg för hur man ser sin IP adress. Är man osäker kan man alltid googla "Whats my IP?" och hämta ut adressen den vägen


You may also want to use visual panels to communicate related information, tips or things users need to be aware of.

Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues