1. Som återförsäljare kan du hantera dina egna kunder. Börja med att logga in i kontrollpanelen.
  2. I kontrollpanelen så klickar du på ditt kontonamn i högra hörnet och väljer "Organisationer". Då kommer du till en vy enligt nedan:
    org1
  3. Har kan du antingen klicka på alternativet "Använd nu". Du blir då inloggad som kunden. Klickar du på "Lämna organisation" så kopplar du bort dig från administrationen av kunden.