I den här artikeln beskriver vi hur du skapar ditt B3 Storage Space - backuputrymmet som behövs för att lagra din backuper.

Step-by-step guide

Add the steps involved:

  1. Börja med att logga in i användarportalen
  2. Klicka på Servrar och B3 Backup
  3. Klicka nu på "Skapa B3 backup storage"
  4. Välj nu hur stort ditt storage behöver vara. Denna gräns kan du ändra när som helst i efterhand.
  5. Klart! Nu kan du logga in lägga till servrar i backupen

 

You may also want to use visual panels to communicate related information, tips or things users need to be aware of.

Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues