Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Logga in i kundportalen
2. Klicka på Inställningar → Återförsäljare → Kunder

 

3. När du hittat din återförsäljarnyckel så behöver kunden gå in på inställningar → organisation → återförsäljare och fylla i din nyckel.