Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Första gången du loggar in

  1. Fyll  i ditt namn, e-post och lösenord.
  2. Klicka på "Manual Config"
  3. På inkommande server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 143.
  4. På utgående server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 587.


Lägg till ett konto i efterhand

  1. Klicka på "Tools/Preferences" → "Account Settings"
  2. Klicka på "Account Actions" → "Add Mail Account" längst ner till vänster
  3. Klicka på "Manual Config"
  4. På inkommande server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 143.
  5. På utgående server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 587.
  • No labels