Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

  1. Logga in i kontrollpanelen på https://portal.beebyte.se/login . Om du inte har ett konto så skapa ett först.
  2. Väl inloggad så klickar du på din organisations namn och väljer "återförsäljare" i menyn enligt bilden nedan:
    ÅF meny 1
  3. Välj nu ett namn för din återförsäljare, t.ex. "Contoso Webbyrå"
  4. Om du nu går in under kunder så kan du ansluta ett befintligt konto alt. skapa ett nytt konto åt din kund.
    ÅF meny2
  • No labels