Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För närvarande så debiteras en fatkuraavgift om 19 SEK ex. moms. på samtliga fakturor som vi skickar ut, oavsett om dessa skickas ut via post eller e-post. Denna avgift täcker de kostnader som uppstår i samband med fakturahanteringen.

Vill man slippa att betala fakturaavgift så går det bra att slå över till kreditkortsbetalning. Verifikat skapas för varje dragning och dessa kan sedan hämtas ut i användarportalen till er bokföring.