Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Outlook till mac:

 1. Välj Outlook > Inställningar > konto.
 2. Klicka på plustecknet (+) > Nytt konto.
 3. Skriv din e-postadress > Fortsätt.
 4. Skriv ditt lösenord > Lägg till konto. (Sidan du ser kan vara olika beroende på vilket konto du vill lägga till.)
 5. Om du lägger till ett Yahoo- eller annat IMAP- eller POP-konto kanske du kommer till de webbplatserna och blir ombedd att tillåta att Outlook kommer åt e-post, kontakter och kalendrar. Klicka på Tillåt för att fortsätta.
 6. Välj Klar för att börja använda Outlook 2016 för Mac.

Outlook till PC:

 1. Börja med att öppna Outlook och sedan klickar ni på fliken Arkiv, som finns längst upp till vänster.
 2. Klicka sedan på kontoinställningar, och sedan på kontoinställningar under den.
 3. I det nya fönstret som kom upp trycker ni på Nytt.
 4. Skriv sedan in erat epostadress och kryssa i den rutan som det står "Jag vill konfigurera mitt konto manuellt" och sedan klickar ni på Anslut.
 5. Klicka sedan vidare på IMAP.
 6. På inkommande server skriver ni in mail1.beebyte.se, och port 993. Kryssa även i den rutan om säker lösenordsauthentisering vid inloggning
 7. På utgående mailserver skriver ni samma som på inkommande, fast med port 465 och kryssa i samma ruta.
 8. Krypteringsmetoden ska vara SSL på både inkommande och utgående
 9. Sen kan det komma upp en ruta för inloggning till mailservern, där fyller ni in eran epostadress och lösenord igen.


 • No labels