Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I kontrollpanelen för webbplatsen finns en knapp som heter ASP.NET Settings


Det denna gör är att den läser er web.config fil och också editerar den om det är så att ni trycker på "OK" eller "Apply".

Observera att värdena skrivs in i er web.config även om ni inte ändrat något. Med andra ord ska denna ses som en editor. Vi rekommenderar därför våra användare att antingen använda denna, eller att direkt editera web.config - inte både och.


  • No labels