Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Har man köpt mer än en IP adress så kan man lägga till dom i serverhanteraren.
Det gör ni på följande vis:

Först ansluter ni er till serverhanteraren.

Tryck på Virtual Servers längst till vänster.

Välj den server som ni vill hantera IP adress på.

Tryck på Networking → IP Addresses.

Sedan tar ni bort den adress ni inte längre vill ha och väljer istället "Allocate new IP address".

Slå på Specify IP Address och sen väljer ni en ny IP adress.

Efter det är gjort trycker ni på Rebuild Network för att installera den nya IP adressen på servern.

  • No labels