Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

1. Logga in i webbmailen


2. Klicka på knappen uppe i det högra  hörnet och välj "Inställningar"


3. Klicka på konton i vänsterspalten


4. Under "Identities" klicka på din e-postadress


Här kan du nu skapa och lägga in en signatur.

  • No labels