Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beebytes kundportal portal.beebyte.se kan användas för att dynamiskt uppdatera en DNS-pekare genom det sk. DDNS (DynDNS) protokollet som finns i många routrar och brandväggar.

Dynamic DNS uppdateringar fungerar endast för domäner som administreras genom beebytes kundportal/dnshanterare och ligger på beebytes DNS servrar.

Tjänsten har endast stöd för uppdatering av A/AAAA pekare för ett hostnamn, vi stödjer i nuläget inte uppdatering av t.ex. MX pekare.


Användning

Skapa först en API nyckel för er organisation här: https://portal.beebyte.se/organisation/apikey/

Använd sedan följande uppgifter för din DynDNS klient:

Användarnamn: valfritt

Lösenord: Din API-nyckel

Hostname: Namnet på DNS-pekaren som du vill uppdatera, ex.vis hostnamn.mindomän.com

Server/DDNS server:

  • dynupdate.beebyte.se - fungerar som en standard dynamic DNS server.
  • dynupdate-ip.beebyte.se - sätter alltid hostnamnet till den ip-adress som DDNS-klienten ansluter ifrån.

Protokoll (finns inte alltid med): dyndns/dyndns2


URL/API exempel

https://dynupdate.beebyte.se/nic/update?hostname=hostnamn.mindomän.com&myip=192.168.1.1

Autentisering görs genom HTTP basic auth, alltså användarnamn:lösenord encode'ade med base64 i Authorization HTTP headern.

GET /nic/update?hostname=hostnamn.mindomän.com&myip=192.168.1.1
Host: dynupdate.beebyte.se
Authorization: Basic <base64-encoded sträng - användarnamn:lösenord>
User-Agent: min-user-agent


  • No labels