Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ibland vill man byta URL (webbaddress) på sin installation av WordPress. Detta är inte alltid enkelt då wordpress överallt i sin egen kod refererar till URLen. För att byta överallt så rekommenderar vi att ni använder er av ett plugin som också söker igenom tabeller i databasen som skapats av Plugins, t.ex. Go Live Update URLs