Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du ansluter via filhanterare (kontrollpanelen \ avancerade inställningar) eller FTP till ditt webbhotell så ser du från början tre mappar:

  • Error_docs
  • Logs
  • httpdocs

httpdocs är roten för din hemsida och den mapp i vilken du ska ladda upp dina filer

Related articles