Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beroende på om du har en Iphone eller Android -telefon så bär du dig åt på olika sätt. Oavsett telefon så kommer du behöva en serveradress (IMAP-server/Värdnamn), den hittar du genom att logga in på portal.beebyte.se och klicka Epost → Administrera Epost →  Klicka på din epostadress, använd adressen till höger om "Mail server". Här hittar du också portar som du behöver om du har en Android-telefon.

För android så gör du t.ex. såhär:

1. Välj Inställningar
2. Välj rubrik Konton och välj "Lägg till konto"
3. Välj E-post
4. Fyll användarnamn (hela din e-postadress) och fyll i ditt lösenord
5. Om du vill att e-post skall skickas från detta konto så bockar du i "Skicka e-post från det här konto som standard"
6. Välj "Manuell inställning"
7. Välj IMAP-konto
8.Fyll i e-postadress och lösen
9. IMAP-server = den som anges i din kontrollpanel
10. Säkerhetstyp = SSL (acceptera alla certifikat)
11. Port = 993
12. IMAP-sökvägsprefix = Valfri
13. Klicka Klar
14. SMTP server = den som anges i din kontrollpanel
15. Säkerhetstyp = TLS (acceptera alla certifikat)
16. Port = 587
17. Bocka i "Kräv inloggning"
18. Fyll i användarnamn (hela e-postadressen) och lösenordet
19. Klicka Klar

För Iphone så gör du t.ex. såhär:

1. Välj Inställningar
2. Välj "Konton och lösenord"
3. Välj "Annat"
4. Välj "Lägg till e-postkonto"
4. Fyll i namn, E-post och lösenord
5. Tryck Nästa
6. Välj "IMAP" längst upp på skärmen
7. Fyll i "Värdnamn" = den som anges i din kontrollpanel (Mail server)
8. Fyll i "Användarnamn" = hela din e-postadress
9. Fyll i samma uppgifter under "Server för inkommande e-post"
10. Tryck Spara

Related articles