Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vårt Windows Webbhotell har stöd för Web Deploy. För att detta ska fungera så måste du sätta ett lösenord för din systemanvändare. Detta gör du genom att logga in i kontrollpanelen för din specifika webbplats, klicka på Web hosting access och sätta ett lösenord för din systemanvändarer (som börjar på bb-).

Därefter kan du hämta hem din .publishsettings -fil genom att klicka på "Web Deploy Publishing Settings".

För att säkerställa att allt fungerar så fyll i inställningarna som nedan. Får du fråga om att lita på ett certifikat så svara ja. Ersätt dinsida.tld med domänen för den tänkta webbplatsen och använd rätt shww -server under Server och Destination URL (se bild nedan),Notera att vi har stängt av svagare kryptering mot våra servrar som t.ex. TLS 1.0 och SSL3. I sitt ursprungsläge så vill Web Deploy kommunicera med denna, svagare kryptering. Därför måste Web Deploy clienten justeras så att den kommunicerar med moderna kryptering genom att lägga in nedanstående nycklar i registret och sedan starta om datorn:


Windows Server Version 1709 / Windows 2016 / Windows 10 (IIS Manager och Web Deploy)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319] "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319] "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

Windows 2012 R2 / 2012 / Windows 8.1 / Windows 8 (IIS Manager och Web Deploy)

Installerade NetFX version måste vara 4.5.2 eller senare.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

Eller, installera nedanstående uppdateringar.

Windows 2012 R2, Windows 8.1: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2898850
Windows 2012, Windows 8: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2898849

Mer information finner ni på: https://www.smarterasp.net/support/kb/a1968/how-to-fix-error-underlying-connection-was-closed-an-unexpected-error-occurred-on.aspx

  • No labels