Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Backuper på virtuella servrar med Windows som operativsystem

Backuper för Scale Clouds virtuella servrar som använder operativsystemet Windows är image baserade backuper som utförs per disk enhet.

För att administrera backuperna för dina virtuella servrar måste du först ansluta till servrar hanteraren för virtuella servrar:

 

Inne i servrar hanteraren klickar du:

 • Virtual Servers
 • Klicka på den virtuella server som du vill konfigurera
 • Storage knappen på den övre delen av sidan.

 

Skapa backuper

Det enklaste sättet att sedan sätta igång backuper för din virtuella servrer är att klicka på Auto-backup? spaken som finns vid varje disk enhet. När auto-backuper slås på för en enhet/server så skapas ett backupschema som ser ut som följer:

 1. En årlig backup
 2. En månatlig backup
 3. En veckovis backup
 4. En daglig backup

Vill man själv styra över backupscheman för en enhet så kan man istället för att klicka på Auto-backup?, klicka på kugghjulet längst ut till höger och sedan välja Schedule for backups.

Notera att backupscheman alltså är per disk enhet och inte gäller för hela den virtuella servrern.

 

Skapa backupschema

Ett nytt backupschema kan skapas genom att klicka på New Schedule knappen.

Följande fält måste fyllas i när du skapar ett backupschema:

  • Frekvensen med vilka backuper tas i förhållande till perioden. Med en frekvens på 1 på ett dagligt schema tas en backup per dag. Med en frekvens på 2 på ett dagligt schema tas en backup varannan dag osv.
 • Period
  • Den period för vilket schemat gäller.
  • Hur många backuper som behålls för perioden (retention). Med en rotationsperiod på 1 så behålls 1 backup i taget för period. Med en rotationsperiod på 2 så behålls 2 backuper för perioden osv.
 • Start Time
  • Den ungefärliga tid som backupen skall starta.

 

Återläsa hel backup

För att återläsa en backup går man in på den virtuella servern och klickar på Backups knappen i den övre menyn.

Därefter klickar man på kugghjulet vid den backup som man vill återläsa och väljer Restore.

Notera att en återläsning enligt ovan skriver över hela disk enheten. Det går inte att välja enskilda filer att återställa och åtgärden går inte att ångra. Använd med försiktighet.

 

Återläsa del av backup

Att återläsa enskilda filer från en backup är i dagsläget mer komplext. Vi arbetar på att förenkla processen och kommer uppdatera med mer information i framtiden.

Istället för att välja Restore enligt ovan välj istället Convert to template. En backup kan göras om till en template som sedan kan användas för att skapa en ny virtuell server. När backupen har konverterats till en template går det sedan att skapa en ny virtuella server som använder den nya templaten som bas. Skapa en ny virtuella servrer och kopiera från den ut de filer som du vill återställe.

 

backup1

Nedan bild visar hur det ser ut när man aktiverar auto-backups för en disk på en windows server

backup2

Observera att behållning och frekvens påverkar hur mycket backupdata som lagras.

Du kan se alla dina backuper för din server under "Backups" högst upp i menyn för din server:

backup3


Related articles