Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Logga in i webbmailen på https://webmail.beebyte.se


2. Klicka på knappen uppe i det högra  hörnet och välj "Inställningar"


3. Klicka på konton i vänsterspalten


4. Under "Identities" klicka på din e-postadress


Här kan du nu skapa och lägga in en signatur.

  • No labels