Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om du vill aktivera beebytes DNS hosting för en domän som inte är registrerad via beebyte så går detta utmärkt.

  1. Börja med att logga in i beebytes portal på https://portal.beebyte.se
  2. Gå till domäner och klicka på fliken DNS -hosting
  3. Sök upp din domän och välj "Aktivera DNS Hosting"
  4. Nu får du reda på vilka namnservrar (NS -pekare) du ska använda.  Dessa lägger du in för domänen där du registrerat den.

Värt att notera:

  • Det tar 24 timmar för NS pekare att uppdateras. Det gör att ev. nya pekare som du lägger till hos oss inte kommer att börja fungera förens efter 24 timmar.
  • Från början är din sk. domän-zon helt tom på pekare. Du måste alltså lägga till pekare för web, mail etc.