Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om du har valt att betala med kreditkort men trots detta fått en faktura så beror det på att antingen ditt kreditkort har gått ut eller att det har saknats täckning på kortet vid dragningstillfället.

Fakturan som har skapats måste betalas med uppgifterna på fakturan då beebyte överlåtit dem till vår faktureringspartner.