Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du valt att skapa en helt ny wordpress installationen via Plesk så behöver du sätta ett lösenord för WPAdmin.

Börja med att logga in i kontrollpanelen så att nedanstående skärm visas

Klicka nu på texten till mellan "Log in" -knappen och Wordpress logotypen, denna heter normalt "My CMS" om det är en helt ny webbplats. Alternativt kan du också klicka på "Wordpress" i vänstermenyn. Båda alternativen leder dig till nedanstående skärm.

Klicka nu på "Setup" till höger om Administrator Log In.

Nu kan du välja ett nytt lösenord, ändra språk för användaren samt ändra inloggningssida.