Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att öka eller sänka resurserna som är tilldelade till din Scale Cloud server gör du så här:

1. Logga in i portalen.

2. Klicka "Servrar" och "Anslut till serverhanteraren".

3. Klicka "Virtual servers" i menyn till vänster och klicka sedan på den server vars resurser du vill ändra.

4. Klicka på den gröna knappen som heter "Tools", i den nya menyn som dyker upp klickar du "Edit virtual server".

5. Här får man välja fritt vilken bestyckning man vill ha. När du klickar på "Save" kommer servern starta om med de nya resurserna!