Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vår kundportal hanterar återförsäljare och användare på ett oerhört flexibelt sätt. Tre begrepp är viktig att förstå innan vi går vidare i förklaringen:

Användare
En användare är en person med in inloggning till vår kundportal.

Organisation
Detta är endast en logisk gruppering. Vanligast är att organisationen är ett företag, men det kan också vara ett projekt eller annan gruppering som man väljer att använda sig av för att kontrollera kostnader.

Återförsäljare
En återförsäljare är egentligen en annan typ av organisation. Återförsäljaren ansluter i sin tur till andra organisation.

Alla de tre ovan listade enheterna är i sig autonoma. Vilket innebär att de i praktiken kan kopplas till varandra hur som helst. Detta för att skapa så stor flexibilitet som möjligt för våra användare.

Det absolut vanligaste som fåmansföretagare är att man har ett konto (en användare) kopplad mot en organisation (företaget). Rent visuellt så är det då kopplat som på bilden nedan.

Men det kan också vara som så att en användare arbetar med flera företag eller projekt och därför vill gruppera dem i olika organisationer. Det är fortfarande en inloggning i vår kundportal men man når samtliga sina organisationer från denna. Visuellt ser det då ut som på bilden nedan.

Eftersom att alla enheter är helt autonoma så kan flera användare arbeta med flera organisation, ibland samma. Med andra ord är det helt möjligt att det kan se ut såhär:

Som återförsäljare så får du en rad olika fördelar. Bland annat kickback / provision varje månad på fakturerat belopp. En Återförsäljare är i vår kontrollpanel en annan typ av organisation.

Genom att koppla organisationer till din återförsäljare får ditt konto tillgång till dina kunders organisationer.

Givetvis kan du koppla flera användare till en återförsäljare, precis som att du kan koppla flera användare till din organisation.

  • No labels