Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nej, tyvärr. Vi lagrar inga kopior eller säkerhetskopior av ert data. Av säkerhetsskäl så tas allt data som är knutet till din maskin bort permanent i samma stund som du tar bort maskinen.

  • No labels