Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I denna artikel förklarar vi hur du kan skapa och återläsa backuper på vårt webbhotell. I vanliga fall så tas en backup per dag som sparas i 7 dagar bakåt.

  1. Börja med att logga in i vår användarportal, klicka Webbplatser och sen Hantera webbplats.
  2. Klicka Öppna kontrollpanel.
  3. Tryck nu på knappen "Backup Manager" i högerkant:
  4. Om du har flera webbplatser på servern så får du nu välja vilken webbplats du avser att arbeta med.
  5. Nu kommer du till listan över tillgängliga backuper att återläsa från. Vill du istället skapa en backup så tryck på "Back up".
  6. Välj nu vad som ska återstälĺas (databas för webbplats, Filer för webbplats, SSL certifikat eller hela webbplatsen inkl. Hosting inställningar). Du kan också välja att få ett e-postmeddelande skickat till dig när återställningen/återläsningen är klar.