Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du skapar en e-post låda hos oss så får du en mailserver tilldelad dig. Det kan t.ex. vara mail1.beebyte.se

Gå in i kontrollpanelen, klicka på domäner och välj din domän.

Under zonfil så lägg till en MX pekar (MX record) med prioritet 10 och namnet på din mailserver.

Se till att du inte har några andra MX pekar som står i konflikt med den du lade till.