Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ett relativt vanligt fel är att förnyelse eller utgivning av certifikat för webbplatser på Windows Webbhotell fallerar. Detta beror oftast på en ej helt fulständigt web.config fil i mappen för Lets Encrypts authentisieringsfiler .../.well-known/acme-challange/

För att säkerställa att er web.config för katalogen är rätt, säkerställ att den innehåller såväl rätt handlers som rätt mimetypes. Se exempel nedan:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <staticContent>
      <remove fileExtension="*" />
            <mimeMap fileExtension="*" mimeType="text/plain" />
        </staticContent>
 <handlers>
  <clear />
  <add name="StaticFile" path="*" verb="GET" type="" modules="StaticFileModule" resourceType="Either" />
  </handlers>
    </system.webServer>
</configuration>

Fet stil markerar viktiga segment.

Related articles