Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det pris som ges i kontrollpanelen är ett estimerat pris som uppskattas utifrån de resurser du hittills använt. Det är omöjligt för oss att se in i framtiden och estimera vilka resurser du kommer att använda då.

Överutnyttjande av t.ex. transfer och IOPS samt nyttjande av backup/template lagring inkluderas inte i den estimerade kostnaden.

  • No labels