Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Användare

En användare i Beebytes kundportal https://portal.beebyte.se/ är en egen inloggning till kundportalen.

Det vanligaste sättet att skapa ett användarkonto är genom signup rutan på https://www.beebyte.se/.

En användare är alltid en unik epostadress, man kan inte ha flera användarkonton knutna till samma epostadress.

Uppgifterna för din användare ser du här: https://portal.beebyte.se/profile/

Organisationer

Till varje användare finns en eller flera organisationer kopplade. En organisation skapas automatiskt samtidigt som man skapar sin användare i kundportalen via https://www.beebyte.se/

Alla tjänster som man köper, t.ex. virtuella servrar, webbhotellskonton, domännamn mm. är kopplade mot en organisation och inte direkt mot en användare.

Flödet är alltså:

  1. En användare skapas i kundportalen genom signup på https://www.beebyte.se/→ 
  2. Användaren är kopplade mot en organisation, organisationen får ofta samma namn som användaren. →
    1. Adressuppgifter för fakturering är kopplade mot organisation.
  3. En tjänst köps, t.ex. en webbplats, webbplatsen är kopplad mot organisationen.

En lista på organisationer som din användare har tillgång till hittar du här: https://portal.beebyte.se/organisation/list/

Flera organisationer

Om man vill köpa tjänster åt flera olika företag eller personer så kan man skapa flera olika organisationer.

Det görs i kundportalen: https://portal.beebyte.se/organisation/add/

Skapar man en ny organisation så kan man sedan välja om man vill att den ska ha helt egna fakturauppgifter eller om man vill att fakturor ska skickas till en annan organisation. Betalningsinställningarna för en organisation hittar man här: https://portal.beebyte.se/billing/

Aktiv organisation

Eftersom tjänster alltid är kopplade mot en organisation så kan man växla vilken organisation som är aktiv. Beställer man nya tjänster så läggs de alltid mot den aktiva organisationen.

Det finns två sätt att växla aktiv organisation:

  • Gå hit: https://portal.beebyte.se/organisation/list/
    • Klicka på "Använd nu" knappen på en organisation.
  • Klicka på den lilla symbolen som ser ut som en bläckfisk längst upp till höger i menyn i kundportalen för att snabbbyta mellan organisationer.


  • No labels