Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

När du valt att skapa en helt ny wordpress installationen via Plesk så behöver du sätta ett lösenord för WPAdmin.

Börja med att logga in i kontrollpanelen så att nedanstående skärm visas

Klicka sedan på WordPress i menyn på den vänstra sidan för att komma till skärmen nedanför

Klicka nu på Setup som är markerat i ovanstående bild under förhandsvisningen av webbplatsen

Nu kan du välja ett nytt lösenord, ändra språk för användaren samt ändra inloggningssida.


  • No labels