Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den här artikeln beskriver hur du kan installera beebyte b3 backup agent på Windows manuellt.

Step-by-step guide

 1. Börja med att logga in på din virtuella server via antingen RDP eller via den HTML5 baserade konsolen i serverhanteraren
 2. Ladda ned rätt agent på https://files.beebyte.se/d/3644dbf05d/
 3. Kör MSI -filen som du laddat ned för att starta installationen
 4. Nu får du en fråga om att starta om maskinen. Tryck Yes för att göra detta
 5. Logga åter igen in på din server via RDP eller konsolen. Klicka på start-menyn och navigera till "Server Backup" och kör "Server Backup Agent Configuration"
 6. Nu ska vi ge åtkomts för backup servern och storage spacet att ansluta till agenten. Klicka på fliken "Authorized Server Backup Managers" och på knappen Add...
 7. Välj nu ett lämpligt filnamn för din konfigurationsfil, t.ex. beebyte.cfg och protokollen https://. I rutan "Idera Server Backup Manager" så skriver du servernamnet på din backupserver i storage space, i det här fallet r1-ba-01.beebyte.se
 8. När ovanstående steg är klart så kommer du se din konfigurationsfil:
 9. För att ändringarna ska träda i kraft så behöver du starta om backup agent tjänsten. Gör detta genom att klicka på "Services" i menyn och välja Restart Server Backup Agent
 10. För att backup agenten ska kunna nås via så måste windows brandväggen också öppnas för TCP port 1167. Gör det genom att köra nedanstående två kommandon i kommandotolken:
  netsh advfirewall firewall add rule name="Beebyte Server Backup" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1167 RemoteIP=185.133.204.0/24
  netsh advfirewall firewall add rule name="Beebyte Server Backup Priv" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1167 RemoteIP=10.124.0.0/24

  Ovanstående kommandon skapar två brandväggsregler för port 1167, en för det publika nätet och en för beebytes backupnät. Givetvis kan ni ta bort den publika om ni kör med backupnät.