Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den här artikeln beskriver hur du kan installera backup agenten för beebtye B3 backup via att använda beebytes installationsrecept (script).

OBS!

För att detta ska fungera så måste din virtuella maskin vara ansluten till en publik IP adress, har port 22 öppen och nåbar samt CYGWIN -tjänsten startad och aktiverad i Windows.


Step-by-step guide

  1. Logga in användarportalen och gå till serverhanteraren
  2. I vänstermenyn klickar du på "Recipes"
  3. Navigera nu i vänstermenyn till "Recipes" till du ser receptet "Install beebyte backup agent"
  4. Klicka på kugghjulet till höger och välj "Run recipe on VS(s)"
  5. Markera de servrar som du vill installera backupen på och klicka på "Run on selected"
  6. Din VPS kommer nu att få agenten installerad på sig, brandväggsregler inlagda samt startas om för att installera en ny VSS writer.