Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den här artikeln beskriver hur ni återläser en eller flera filer från er B3 Backup.

Step-by-step guide

  1. Logga in i användarporteln och navigera till Servrar och B3 Backups
  2. Välj din B3 Backup Storage Spaces och klicka på knappen "Logga in"
  3. Gå till "Protected Servers" och klicka på kugghjulet (Actions) på den server du vill återställa filer från och öppna "Recovery Points"
  4. Öppna den Recovery Point (det klockslag) som du vill återställa filer från och klicka på Actions \ Browse
  5. Navigera nu till den fil eller mapp som du vill återställa och markera dem. Välj sedan "Restore selected"
  6. Nu kan du välja om du vill återställa den till samma server eller till någon annan server. Du kan också välja om filrättigheter etc. ska återställas
  7. När du nu klickar på "Restore" så kommer ditt återställningsjobb att köas