Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att undvika extra transferkostnader vid agentbaserad backup (såsom exempelvis B3 beebyte Block Based Backups) så kan er Scale Cloud baserade VPS anslutas till ett backupnät. Genom att göra detta så får er VPS direktanslutning mot våra backupservrar och extra kostnader undviks. Dessutom säkerställer det på ett bättre sätt prestanda för backup och återläsning.

Step-by-step guide

 1. Logga in i användarportalen och navigera till "Servrar" och klicka "Anslut till serverhanteraren"
 2. Väl inne i serverhanteraren så klickar du på "Virtual servers" i vänstermenyn och sedan på den virtuella server som du vill ansluta till backupnätet
 3. För nu muspekaren över "Networking" och klicka på "Network Interfaces"
 4. Klicka nu på "New Network Interface"
 5. Namnge nu ditt nätverksinterface till något passande, t.ex. backup01. Sätt bandbredden till vald hastighet, t.ex. 100 Mbps och välj "Physical Network: Beebyte backup network 01 (Cloud Sweden Karlstad)":

  När du är klar så klickar du på knappen "Submit" nere i högra hörnet. För att din anslutning till backupnätet nu ska fungera så behöver du sätta in IP adress på ditt nya virtuella nätverkskort.
 6. För muspekaren över "Networking" och välj "IP Addresses". Nedanstående skärm visas. Klicka på "Allocate New IP Address"
 7. Välj nu ditt nya virtuella nätverkskort och klicka på "Allocate IP Address"
 8. Du har nu fått en IP address på vårt backupnät. För att den också ska sättas och med säkerhet vara tillgänglig klicka på "Rebuild Network". Din server kommer att vara onåbar i ca. 1 minut medans detta görs och den kommer att behöva starta om
 9. Nu har du fått en IP adress på vårt backupnät som du kan anropa via B3 Block Based Backups