Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Du tar enklast bort din Scale Cloud -server genom att logga in i kontrollpanelen och gå till VM-hanteraren. När du anslutit där så välj den server som du vill ta bort under Virtual Servers.

Välj sedan "Tools" i övre högra hörnet och "Delete virtual server"

deleteserver
u tar enklast bort din Scale Cloud -server genom att logga in i kontrollpanelen och gå till VM-hanteraren. När du anslutit där så välj den server som du vill ta bort under Virtual Servers.

Välj sedan "Tools" i övre högra hörnet och "Delete virtual server"

deleteserver  • No labels