Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I den här artikeln så beskriver vi hur du ändrar PHP version på ditt Webbhotell Linux eller Wordpress. Observera att detta måste göras separat för varje webbplats.

Step-by-step guide

  1. Logga in i kundportalen: https://portal.beebyte.se
  2. Klicka på Webbplatser och klicka på den berörda webbplatsen
  3. Klicka därefter på på Öppna kontrollpanel
  4. Nu öppnas en mer webbplatskontrollpanelen i en ny flik. Här kan du ändra inställningar för respektive webbplats. Klicka på knappen PHP Settings.
  5. Nu kan du välja den PHP version du vill använda. Notera att det tar några sekunder innan din sida börjar på att fungera igen. Om du stöter på problem kan du enkelt byta tillbaks till föregående version.