Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Tänk på att frame forward inte anses som sk. god "netikett" och på så vis kan försämra eller helt utelämna SEO för er sida. Utöver detta kan vissa element och prestanda för webbsidan också påverkas.


Frame forward fungerar som så att din sidas vanliga start-fil, t.ex. index.html istället laddar in andra sidor. För att det ska fungera kan du använda dig av nedanstående exempel (där http://www.example.com/ byts ut mot din mål-URL):

...