Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Först behöver man logga in i Bitninja panelen. Detta görs på admin.bitninja.io
  2. Peka först över "Black/Whitelist och tryck sedan på Whitelist.
  3. Tryck på "Add ip to whitelist"
  4. I CDIR CIDR rutan kan man sedan skriva in den IP adress man vill vitlista.
  5. (Frivilligt) Om man vill komma ihåg vem eller varför man vitlistade IP adressen kan man lägga till en kommentar i "Comment" fältet.
  6. Tryck sedan på "Add to whitelist"

...

Page properties
hiddentrue


Related issues