Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

När man ska använda sig av Redlights Swish plugin så räcker det inte med den privata nyckeln och CSR som skapas av Let's Encrypt, då den privata nyckeln bara är 2048 bitar.
Därför har vi en guide på hur man kan skapa en egen privat nyckel och en CSR nyckel.

  1. Först går man in på SSL/TLS Certificates i kontrollpanelen, sedan trycker man på add SSL Certificate. Kontrollpanelen når ni inne på portal.beebyte.se → Webbplatser → Eran webbplats → Öppna kontrollpanel.
  2. Där kan man döpa certifikatet till t ex. Swish, sedan fyller ni in alla uppgifter som behövs.
  3. Efter det är gjort så trycker ni på request.
  4. Då hamnar ni tillbaka där ni ser alla certifikat på webbplatsen. Tryck sedan på det certifikatet ni precis skapade.
  5. Där ser ni sedan eran private key, och CSR nyckeln

    Efter det är gjort kan ni sedan använda dessa för att fortsätta att installera pluginet.