Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

För att ta reda på vad som ligger till grund för faktureringen för era servrar timma för timma gör såhär:

  1. Logga in i kundportalen på https://portal.beebyte.se
  2. Gå till servrar och klicka dig in till serverhanteraren.
  3. Klicka dig nu in på users och sedan på din användare som bilden nedan visar:
  4. Klicka sidan på texten "Virtual Server Hourly Statistics" för att visa resursutnyttjande timme för timme.
Info
titleObservera

Att värdet som visas under hourly statistics är utan de inkludera nivåerna för tex. bandbredd och IOPS. Värdet av dessa visas under rubriken Discount due to free under billing statistics.


Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("faktura","scale_cloud","billing","vps") and type = "page" and space = "BF"
labelsscale_cloud vps billing faktura

Page properties
hiddentrue


Related issues