Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ibland vill man byta URL (webbaddress) på sin installation av WordPress. Detta är inte alltid enkelt då wordpress överallt i sin egen kod refererar till URLen. För att byta överallt så rekommenderar vi att ni använder er av ett plugin som också söker igenom tabeller i databasen som skapats av Plugins, t.ex. Go Live Update URLs