Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Välj Inställningar
2. Välj "Konton och lösenord"
3. Välj "Annat"
4. Välj "Lägg till e-postkonto"
4. Fyll i namn, E-post och lösenord
5. Tryck Nästa
6. Välj "IMAP" längst upp på skärmen
7. Fyll i "Värdnamn" = den som anges i din kontrollpanel (Mail server)
8. Fyll i "Användarnamn" = hela din e-postadress
9. Fyll i samma uppgifter under "Server för inkommande e-post"
10. Tryck Spara

Värt att notera: Hittar man inte mailservern i kontrollpanelen kan man använda den globala mailservern mail1.beebyte.se.


Related articles

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("email","phone") and type = "page" and space = "BF"
labelsemail phone

...