Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Notera att vi har stängt av svagare kryptering mot våra servrar som t.ex. TLS 1.0 och SSL3. I sitt ursprungsläge så vill Web Deploy kommunicera med denna, svagare kryptering. Därför måste Web Deploy clienten justeras så att den kommunicerar med moderna kryptering genom att lägga in nedanstående nycklar i registret och sedan starta om datorn:


Windows Server Version 1709 / Windows 2016 / Windows 10 (IIS Manager och Web Deploy)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319] "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319] "SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

Windows 2012 R2 / 2012 / Windows 8.1 / Windows 8 (IIS Manager och Web Deploy)

Installerade NetFX version måste vara 4.5.2 eller senare.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

Eller, installera nedanstående uppdateringar.

Windows 2012 R2, Windows 8.1: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2898850
Windows 2012, Windows 8: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2898849

Mer information finner ni på: https://www.smarterasp.net/support/kb/a1968/how-to-fix-error-underlying-connection-was-closed-an-unexpected-error-occurred-on.aspx