Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vårt Windows Webbhotell har stöd för Web Deploy. För att detta ska fungera så måste du sätta ett lösenord för din systemanvändare. Detta gör du genom att logga in i kontrollpanelen för din specifika webbplats, klicka på Web hosting access och sätta ett lösenord för din systemanvändarer (som börjar på bb-).

Därefter kan du hämta hem din .publishsettings -fil genom att klicka på "Web Deploy Publishing Settings".

För att säkerställa att allt fungerar så fyll i inställningarna som nedan. Får du fråga om att lita på ett certifikat så svara ja. Ersätt dinsida.tld med domänen för den tänkta webbplatsen och använd rätt shww -server under Server och Destination URL (se bild nedan),