Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Börja med att logga in i vår användarportal, leta upp dina webbplatser och tryck på "Kontrollpanel för webbplatsen". Nu kommer du att tas till en mera avancerad kontrollpanel för den specifika webbplatsen.klicka Webbplatser och sen Hantera webbplats.
  Image Added
 2. Klicka Öppna kontrollpanel.
  Image Added
 3. Tryck nu på knappen "Backup Manager" i högerkant:
 4. Om du har flera webbplatser på servern så får du nu välja vilken webbplats du avser att arbeta med.
 5. Nu kommer du till listan över tillgängliga backuper att återläsa från. Vill du istället skapa en backup så tryck på "Back up".
 6. Välj nu vad som ska återstälĺas (databas för webbplats, Filer för webbplats, SSL certifikat eller hela webbplatsen inkl. Hosting inställningar). Du kan också välja att få ett e-postmeddelande skickat till dig när återställningen/återläsningen är klar.

...