Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

I beebytes kundportal finns ett API för hantering av DNS-pekare.

API nycklar skapas i kundportalen: https://portal.beebyte.se/organisation/apikey/

En API browser finns här: https://portal.beebyte.se/api/v1/

Exempel för användning av APIet:

Lista alla domäner för en organisation

Code Block
languagebash
curl -s -X GET -H "Content-Type: application/json" https://portal.beebyte.se/api/v1/domain/ -H 'API-KEY: MIN-API-NYCKEL' | jq
[
 {
  "name": "example.com",
  "state": "ACTIVE",
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/",
  "records_url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/"
 },
]

Lista pekningar för en domän

Code Block
curl -s -X GET -H "Content-Type: application/json" https://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/ -H 'API-KEY: MIN-API-NYCKEL' | jq
[
 {
  "id": 1594,
  "name": "example.com",
  "ttl": 1800,
  "record_type": "SOA",
  "record_data": "dns01.beebyte.se registry@beebyte.se 65535 7200 65535 3600",
  "locked": true,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/1594/"
 },
 {
  "id": 1595,
  "name": "example.com",
  "ttl": 1800,
  "record_type": "NS",
  "record_data": "dns01.beebyte.se",
  "locked": true,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/1595/"
 },
 {
  "id": 1596,
  "name": "example.com",
  "ttl": 1800,
  "record_type": "NS",
  "record_data": "dns02.beebyte.se",
  "locked": true,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/1596/"
 },
 {
  "id": 1747,
  "name": "example.com",
  "ttl": 1800,
  "record_type": "ALIAS",
  "record_data": "www.beebyte.se",
  "locked": false,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/1747/"
 },
 {
  "id": 3869,
  "name": "example.com",
  "ttl": 1800,
  "record_type": "A",
  "record_data": "185.133.205.36",
  "locked": false,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/3869/"
 },
 {
  "id": 7563,
  "name": "example.com",
  "ttl": 1800,
  "record_type": "MX",
  "record_data": "10 mail1.beebyte.se",
  "locked": false,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/7563/"
 },
 {
  "id": 7564,
  "name": "example.com",
  "ttl": 1800,
  "record_type": "TXT",
  "record_data": "v=spf1 mx a ~all",
  "locked": false,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/7564/"
 },
 {
  "id": 12032,
  "name": "test.example.com",
  "ttl": 30000,
  "record_type": "A",
  "record_data": "1.2.3.4",
  "locked": false,
  "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/12032/"
 }
]

Skapa en DNS pekare, skriv över andra pekare med samma namn och typ

Code Block
curl -s -X POST -H "Content-Type: application/json" https://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/ -H 'API-KEY: MIN-API-NYCKEL' --data '{"name": "record1.example.com", "ttl": 1800, "record_type": "A", "record_data": "1.2.3.4", "overwrite": true}' | jq
{
 "id": 21576,
 "name": "record1.example.com",
 "ttl": 1800,
 "record_type": "A",
 "record_data": "1.2.3.4",
 "locked": false,
 "url": "http://portal.beebyte.se/api/v1/domain/example.com/record/21576/"
}

Förenklade anrop

Ta bort en DNS pekare baserat på endast namn

Code Block
curl -s -X DELETE -H "Content-Type: application/json" https://portal.beebyte.se/api/v1/domain/record/simple/ -H 'API-KEY: MIN-API-NYCKEL' --data '{"name": "record1.example.com"}' | jq