Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Logga in i användarporteln och navigera till Servrar och B3 Backups
  2. Välj din B3 Backup Storage Spaces och klicka på knappen "Logga in"
  3. Gå till "Protected Servers" och klicka på kugghjulet (Actions) på den server du vill återställa filer från och öppna "Recovery Points"
  4. Öppna den Recovery Point (det klockslag) som du vill återställa filer från och klicka på Actions \ Browse
  5. Navigera nu till den fil eller mapp som du vill återställa och markera dem. Välj sedan "Restore selected"
  6. Nu kan du välja om du vill återställa den till samma server eller till någon annan server. Du kan också välja om filrättigheter etc. ska återställas
  7. När du nu klickar på "Restore" så kommer ditt återställningsjobb att köas

 


Info

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("backup","scale_cloud","vps","b3") and type = "page" and space = "BF"
labelsb3 backup vps scale_cloud

...

Page properties
hiddentrue


Related issues