Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

För att undvika extra transfer kostnader transferkostnader vid agentbaserad backup (såsom exempelvis B3 beebyte Block Based Backups) så kan er Scale Cloud baserade VPS anslutas till ett backupnät. Genom att göra detta så får er VPS direktanslutning mot våra backup servrar backupservrar och extra kostnader undviks. Dessutom säkerställer det på ett bättre sätt prestanda för backup och återläsning.

...

 1. Logga in i användarportalen och navigera till "Servrar" och klicka "Anslut till serverhanteraren"
 2. Väl inne i serverhanteraren så klickar du på "Virtual servers" i vänstermenyn och sedan på den virtuella server som du vill ansluta till backupnätet
 3. För nu muspekaren över "Networking" och klicka på "Network Interfaces"
 4. Klicka nu på "New Network Interface"
 5. Döp Namnge nu ditt nätverksinterface till något passande, t.ex. backup01. Sätt bandbredden till vald hastighet, t.ex. 100 Mbps och välj "Physical Network: Beebyte backup network 01 (Cloud Sweden Karlstad)":

  När du är klar så klickar du på knappen "Submit" nere i högra hörnet. För att din anslutning till backupnätet nu ska fungera så behöver du sätta in IP adress på ditt nya virtuella nätverkskort.
 6. För muspekaren över "Networking" och välj "IP Addresses". Nedanstående skärm visas. Klicka på "Allocate New IP AdwdressAddress"
 7. Välj nu ditt nya virtuella nätverkskort och klicka på "Allocate IP Address"
 8. Du har nu fått en IP address på vårt backupnät. För att den också ska sättas och med säkerhet vara tillgänglig klicka på "Rebuild Network". Din server kommer att vara onåbar i ca. 1 minut medans detta görs och den kommer att behöva starta om
 9. Nu har du fått en IP Address adress på vårt backupnät som du kan anropa via B3 Block Based Backups

 


Info

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("backup","scale_cloud","vps","b3") and type = "page" and space = "BF"
labelsb3 backup scale_cloud vps

...

Page properties
hiddentrue


Related issues