Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I den här artikeln så beskriver vi hur man manuellt kan använda Wordpress Smart Updates by AI för uppdatera sin Wordpress eller Woocommerce installation.

Step-by-step guide

  1. Börja med att logga in i kontrollpanelen för webbplatsen.
  2. Klicka på Wordpress i vänster menyn och updates för den specifika webbplatsen.
  3. Markera den webbplats som du önskar uppdatera och tryck på "Update"
  4. Nu kommer uppdateringar att förberedas. Det tar en stund då en kopia av din sida skapas och som uppdateringarna sedan installeras på:
  5. Efter en stund så får du ett utlåtande som säger om SmartUpdates tror att det är säkert att installera uppdateringar eller ej:
  6. Om ni så önskar så kan ni manuellt gå in och jämföra er webbplats före respektive efter uppdateringar innan uppdateringarna installeras:

 


Info

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("wordpress","webbhotell") and type = "page" and space = "BF"
labelswordpress webbhotell

...

Page properties
hiddentrue


Related issues