Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Med Wordpress Smart Updates by AI kan du säkerställa att uppdateringar utförs löpande på din sida och minimera riskerna för att något blir fel under installation. Aktivera och konfigurera enligt stegen nedan.

Step-by-step guide

  1. Logga in i kontrollpanelen för webbplatsen:
  2. Klicka på knappen WordPress i vänstermenyn. Du kommer då till WordPress -toolkitet i vilket du kan göra en rad förändringar:
  3. Klicka nu på knappen Updates för sidan som du vill aktivera SmartUpdates på. Nu öppnas en ny vänstermeny. Klicka på details (en > symbol)för sidan som du vill aktivera SmartUpdates på.
  4. Aktivera nu SmartUpdates genom att klicka alternativet Smart Update till grön enligt nedan:
  5. Nu är det dags att konfigurera smart update. Tryck på knappen "Update Settings". Ställ nu in Smart Updates efter era önskemål och tryck på "Ok".
  6. Nu är SmartUpdates installerat och kommer att köra enligt era direktiv.
Info

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("wordpress","webbhotell") and type = "page" and space = "BF"
labelswordpress webbhotell

...

Page properties
hiddentrue


Related issues